22. travnja ove godine hrvatsko/švicarski državljanin Foglar, u katedrali Sv.Josipa u San Jose-u u Kaliforniji, posvečen je za viteza Malteškog reda.
Christianu je ta čast podijeljena zbog njegovih zasluga za operiranje i rehabilitaciju žrtava iz ratom pogođenih zemalja kao sto su Afganistan, Sirija, Libija…
Christian, sin suosnivača Hrvatskog Kulturnog Kluba, je rođen u Baselu, gdje je studirao medicinu.
Nakon završenog studija odlazi u SAD na uže specijalističko usavršavanje iz ortopedije gdje i danas živi i radi.

U prilogu možete vidjeti slike sa ceremonije.

Maltežani kao najstarija humanitarna organizacija

Suvereni vojni i hospitalni red svetoga Ivana nastao je u 11. stoljeću kao pobožna bratovština i osnovan je najprije kao laička družba koja je vodila konačište (hospicij) za siromašne putnike i bolesne hodočasnike koji su dolazili u Svetu Zemlju. Pod navalom Turaka morali su izbjeći iz Svete Zemlje te su se prvo naselili na otoku Rodosu 1306., a 220 godina poslije toga i na Malti – po čemu dobivaju današnje ime Suvereni malteški red, dok su u suvremeno doba za svoje sjedište u 19. stoljeću izabrali Rim.

Malo se koja organizacija na svijetu može pohvaliti tako dugim kontinuitetom pružanja humanitarne pomoći kroz besplatnu medicinsku i socijalnu skrb ljudima diljem svijeta, pa se Malteški viteški red danas smatra najstarijom humanitarnom organizacijom na svijetu.