Božićni događaji u Švicarskoj su u opasnosti jer potražnja za Djedovima Mrazovima premašuje ponudu, piše 20 minuten. Udruga Djeda Mraza u Bernu istaknula je da imaju više zahtjeva za posjete nego što ih mogu isporučiti. Neki pozivi za gostovanja na događanjima morali su biti otkazani jer mnogi Djedovi Mrazovi odlaze u mirovinu, a premalo mladih ljudi voljno ih je zamijeniti.

Nevoljkost mlađe generacije

Prema Jürgu Thrieru, predsjedniku interesne skupine Samichlaus Switzerland, cehovi Djeda Mraza u svih 26 švicarskih kantona godinama su bili puni i nisu primali nove članove. Međutim, kako stariji Djedovi Mrazovi odlaze u mirovinu, pojavio se jaz s mlađom generacijom koja nije zainteresirana postati Djed Mraz.

Poteškoće pri regrutiranju

Kako bi riješili problem, društva Djeda Mraza u Zürichu, Bernu i St. Gallenu objavila su oglase na portalu Jobs.ch za zapošljavanje novih Djedova Mrazova. No, kampanja nije bila baš uspješna jer je samo jedna osoba pokazala interes. Kao još jedna prepreka pokazao se proces obuke za Djeda Mraza koji uključuje praćenje iskusnog Djeda Mraza kao Schmutzlija godinu dana. Udruga Djeda Mraza u Bernu naglasila je da ima ograničenu mogućnost treniranja.

Žene kao Djed Mraz

Neka društva razmišljaju da dopuste ženama da glume Schmutzli, tihu družicu Djeda Mraza dok je Thrier predložio to da žene s tihim glasovima mogu glumiti Djeda Mraza. Međutim, ova ideja je naišla na protivljenje starijih udruga i cehova koji tvrde da je glas bitan za prikaz Djeda Mraza kao tradicionalnog starca. Unatoč oprečnim stajalištima, Thrier smatra da bi ženski Djed Mraz mogao biti način da se prevlada nedostatak osoblja.