U hrvatskom jeziku padež se instrumental koristi, između ostaloga, i za izražavanje sredstva i društva. U ovome su jeziku česte pogreške korištenja prijedloga s ispred riječi u instrumentalu, a kada one označavaju sredstvo. Pojasnimo!

Sve što koristimo kao sredstvo, označit ćemo instrumentalom bez prijedloga. Primjeri: Igram se lutkom; Upravljam automobilom. Kada izražavamo društvo, koristimo prijedlog s. Primjeri: Kava s prijateljem; Grliti se s Anom. Iznimka od navedenoga nesklonjive su imenice. Primjerice, u rečenici: Manipuliram s Karmen, Karmen je sredstvo, ali je i  nesklonjiva imenica pa kako bismo je ispravno iskoristili, dodat ćemo prijedlog s.

Instrumentalom se u hrvatskome jeziku izražavaju i način te vrijeme. Kada izražavamo način, moramo razlikovati sredstvo od raspoloženja. Napisat ćemo: Hodati laganim korakom. Ovdje je lagani korak sredstvo kojim se hoda pa se ne koristi prijedlog s. U rečenici: Gledao je druge ljude s ljubomorom., ljubomora je raspoloženje te se instrumentalu mora dodati prijedlog s.

Što se tiče vremena, ako je ono dulje ili neodređeno te ako je u rečenici gradacija, ne koristi se prijedlog s. Primjerice: Godinama pohađa tečaj francuskoga jezika  (neodređeno vrijeme) ili Svakim satom bio je sve bliže (gradacija). Koristit ćemo prijedlog s kada se ističe neki socijativni odnos. Dakle, kada riječ u instrumentalu donosi promjenu ili je uzrok. Primjerice: S njezinim je odlaskom zauvijek zašlo sunce.

Posljednje o čemu ćemo u članku govoriti korištenje je instrumentala pri izražavanju nesročnih atributa. Atributi opisuju imenicu uz koju stoje, a kod otuđivih i neotuđivih svojstava nužno se koristi prijedlog s kada se izražava atribut u instrumentalu. Tako ćemo reći i napisati: Mačak sa zelenim očima. Djevojka s obojanom kosom. Knjiga sa starim koricama. Zajedničko je svim primjerima da se atribut u instrumentalu može zamijeniti genitivom: Mačak zelenih očiju. Djevojka obojane kose. Knjiga starih korica.

Brač, Ivana – Instrumental s prijedlogom s ili bez njega. Hrvatski jezik, Vol. 6 No. 3, 2019.

Izvor: Libra 50

Autorica: Margerita Kranjčević