Ispravka (dodana 24.8.2022. nakon napomene Z. Mitra i T. Nuića)

Prema podatcima francuskoga leksikona „Le Petit Robert“, na koji me je upozorio prof. Klaus Bartels, pojavljuje se zbirna latinska encyclopaedia najprije 1508. godine – dakle 51 godinu prije Skalićeve, a francuska encyclopédie 1532. godine – dakle 27 godina ranije.

preuzeto s Hrvati.ch

Jeste li znali da je Pavao Skalić, hrvatski humanist i polihistor, reformatorski pisac i teolog, rođen u Zagrebu 1534. godine, u naslovu svojega djela Encyclopaediae seu orbis disciplinarum tam sacrarum quam profanarum epistemon (Enciklopedije ili pregled svetih i svjetovnih znanosti), izdanog 1559. u Baselu, prvi upotrijebio riječ enciklopedija u značenju srodnom današnjemu?

Izvor: www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56372