U raznim se religijama mostovi smatraju simbolima prijelaza s ovoga svijeta na onaj, sa zemaljskoga na nebeski. I duge se mogu shvatiti kao mostovi između zemlje i neba. Malo prozaičnije, most znači i povezivanje dviju strana ili svladavanje neke prepreke. I tijekom planiranja i izgradnje Pelješkog mosta, od početnih ideja do puštanja u promet, bilo je brojnih izazova i prepreka koje je trebalo prevladati.

Ovaj je most jedan od najvećih i najljepših mostova te vrste u Europi. Postao je novim simbolom moderne Hrvatske. Povezuje sjever zemlje s njezinim jugom. Kad se prije putovalo od Splita do Dubrovnika, moralo se na Neumskom koridoru dva puta prijeći granicu s Bosnom i Hercegovinom. Ta se vanjska granica EU pokazala kao jedna od najvećih prepreka planiranom ulasku Hrvatske u EU. Stoga se tražilo rješenje za spajanje na hrvatskom tlu. Gradnja podmorskog tunela odbačena je iz različitih razloga.

Za trasu mosta postojali su posebni zahtjevi: Most je smio prelaziti samo preko hrvatskih voda, a ujedno je morao biti dovoljno visok da veći brodovi mogu prići bosanskom Neumu. Budući da se čvrsta stijena nalazi tek na dubini od oko 80 m ispod morskog dna, temelji mosta morali su biti sidreni na 120 m dugim čeličnim pilonima zabijenima u morsko dno. Osim toga, most se nalazi u području koje redovito pogađaju oluje i potresi, zbog čega se posebna pozornost morala posvetiti njegovoj stabilnosti pri ekstremnim opterećenjima vjetrom i seizmičkim udarima. Na kraju, ali ne manje važno, izgradnjom mosta nije se smjelo ugroziti prirodni rezervat u Malostonskom zaljevu ni tamošnji uzgoj kamenica koji ovisi o čistoj vodi.

Zbog ovako visoke razine složenosti ovaj se projekt izgradnje mosta danas smatra jednim od najizazovnijih u Europi.

Pelješki most je „ekstradozirani“ most. Ovaj izraz opisuje novu vrstu konstrukcije za prednapregnute betonske mostove, u kojoj se zatezni kabeli vode ukoso preko niskih stupova. Ovakav način gradnje kombinira nosivost kabelskih i grednih mostova.

Nakon gotovo desetogodišnjeg razdoblja izgradnje, koje je iz različitih razloga bilo prekinuto skoro osam godina, Pelješki je most svečano otvoren u srpnju 2022. godine. Sve je dobro što se dobro svrši!

... i tako ponosno lebdi Pelješki most kao galeb iz pjesme Olivera Dragojevića:

«…Lipo li je, lipo li je
na lažini suvoj ležat'
na osami pokraj mora
nad pučinom tebe gledat'
aaaaaa moj galebe.
Tebe gledat', s tobom letit'
povrh svega nimat' straja
i prkosit' svakoj buri
i neveri, ča sve vaja
aaaaaa moj galebe.»

Most Sunniberg

Tekst: Suzana Čufer

Prijevod na hrvatski: Vesna Soko

Izvor: Libra 52