Za profesionalne mirovine u Švicarskoj od 1. siječnja 1985. postoji obvezno mirovinsko osiguranje. Uvođenjem toga zakona svaki je zaposlenik automatski i osiguran. Međutim, ukoliko promijeni posao, odgovornost je zaposlenika da svoju mirovinu sam prenese k novom poslodavcu.

U slučaju da mirovinski fondovi ne dobiju informaciju kamo trebaju prebaciti mirovinu, oni ju najkasnije za dvije godine deponiraju na jedan poseban račun Zaklade stečenih primanja (Stiftung Auffangeinrichtung BVG). Trenutno se tamo na oko 800 000 računa nalazi otprilike 3 milijarde franaka za koje njihovi vlasnici ne znaju.

Obično su to stranci koji kao sezonci ili imigranti dođu u Švicarsku raditi na nekoliko mjeseci ili godina i poslije se vrate u domovinu. Budući da nisu bili upoznati sa švicarskim socijalnim zakonima, često zaborave na mirovine.

Izuzeci kod obaveznoga mirovinskog osiguranja postoje:

  • ako je ugovor o radu ograničen na tri mjeseca ili manje
  • ako je zaposlenik osiguran u inozemstvu diplomati, npr. u veleposlanstvima i međunarodnim organizacijama oslobođeni su plaćanja doprinosa
  • kod sporednih prihoda, gdje je zaposlenik osiguran kod glavnoga poslodavca
  • kod samostalnog rada
  • ako je dotična osoba preko 70% invalid.

Na obračunu plaće može se utvrditi je li netko osiguran. Tamo se vidi jesu li su mirovinski doprinosi odbijeni od plaće.

Kod mijenjanja posla ili definitivnoga prestanka rada vaš poslodavac i vaše mirovinsko osiguranje su obavezni izvijestiti vas o stanju vaše mirovine. Na kraju dobijete svoju osobnu iskaznicu o osiguranju. Tko želi potražiti zaboravljenu mirovinu, može Zentralstelle 2. Säule besplatno uputiti upit:

Zentralstelle 2. Säule, Sicherheitsfonds BVG, Geschäftsstelle Eigerplatz 2, Postfach 1023 3000 Bern 14 Tel: 031 380 79 75 | Fax: 031 380 79 76 | info@zentralstelle.ch http://www.zentralstelle.ch/xml_2/internet/de/application/f32.cfm

Međutim, postoje privatne firme koje to za vas mogu profesionalno učiniti. Pritom morate u formular unijeti vaše ime, prezime, dan rođenja, aktualnu adresu i broj osobne iskaznice osiguranja te im to poslati. Odgovor dobijete poštanskim putem.

Text und Übersetzung: Ivanka Jerković