Foto:Hina

U 88. GODINI

Preminuo povjesničar hrvatskog iseljeništva dr. Ivan Čizmić

Autor je više zapaženih monografija o hrvatskome prekooceanskom iseljeništvu iz SAD-a, Kanade, Australije i Novoga Zelanda.

Hina, 11. siječnja 2022.

Ivan Čizmić, istaknuti povjesničar hrvatskoga iseljeništva, umro je iznenadno u Zagrebu u 88. godini, izvijestila je u utorak Hrvatska matica iseljenika.

Doktor Ivan Čizmić (Zadvarje, 28. kolovoza 1934. – Zagreb,  9. siječnja 2022.) završio je Klasičnu gimnaziju 1953. u Splitu, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je povijest 1959., te doktorirao 1973. s disertacijom o južnoslavenskom iseljeničkom pokretu u SAD i stvaranju jugoslavenske države 1918.

Završio je i studij prava u Zagrebu 1963., kada započinje i akademsku karijeru sveučilišnog predavača kao asistent na Pravnom fakultetu u Splitu. Preselivši se trajno iz Dalmacije u Zagreb od 1964. djeluje u Matici iseljenika Hrvatske, te predaje na raznim simpozijima i znanstvenim kongresima.

Sudjelujući u institucionalnoj izgradnji javnih ustanova u našoj zemlji koje skrbe o vanjskim migracijama iz Hrvatske od 1988. znanstveni je savjetnik u Institutu za migracije i narodnosti, a od 1993. i u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“, gdje je bio znanstveni savjetnik emeritus.

Autor je više zapaženih monografija o hrvatskome prekooceanskom iseljeništvu iz SAD-a, Kanade, Australije i Novoga Zelanda, sukreator više migrantskih kompendija socio-kulturne tematike s fascinantnim leksikografskim prinosima te autor gotovo pet stotina izvornih znanstvenih radova o vanjskim migracijama Hrvata razasutih u brojnim časopisima u zemlji i inozemstvu.

Istraživačku karijeru počeo je u Matičinom iseljeničkom Povijesnom odjelu s kojim nikada nije prestao surađivati kao vanjski savjetnik, doprinoseći savjetima i pišući za časopis „Matica“ i Hrvatski iseljenički zbornik.

Kao jedan od ključnih konzultanata, posredujući u životu hrvatskoga naroda izvan matične zemlje tijekom burnog 20. stoljeća, jedan je od idejnih tvoraca  „Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina“ (2020.), tumačeći ustrajno kako je  iseljavanje iz Hrvatske nezaobilazni dio naše povijesti te hrvatskog civilizacijskog i kulturnog naslijeđa.

Uz prestižnu Godišnju nagradu za znanost (2005.) Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, nositelj je odlikovanja za znanstveni rad Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1999.) kao i niza ostalih strukovnih priznanja i nagrada.

“Kao član raznih stručnih povjerenstava pri Matičinim iseljeničkim projektima i manifestacijama uvijek nam je bio dragocjen savjetnik i nepresušan izvor znanja. Njegove stručne procjene, širina intelektualnih interesa i suvereno kretanje beskrajnim prostorima hrvatskoga kulturnog krajolika oblikovanog u migrantskim prilikama trajno su zadužili brojne naše projekte i manifestacije”, dodaju.

Bio je kompetentan istraživač kulturnih praksi migranata s ovih prostora, te profinjeni znalac modernih društvenih i kulturnih procesa u hrvatskim zajednicama.

Čizmić je, kažu iz Matice, bio i patriot i kozmopolit koji je surađivao s povjesničarom i državnikom Franjom Tuđmanom još od sredine šezdesetih kada su zajedno djelovali u Matici iseljenika Hrvatske.

Iz mnoštva njegovih djela izdvajaju knjige „Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država“, „Iseljavanje iz Hrvatske u razdoblju od 1880 – 1914.“,  „Povijest Hrvatske bratske zajednice 1894.-1994.“, „From the adriatic to lake Erie. A history of Croatians in greater Cleveland“„Iseljena Hrvatska“, „Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba“, a surađivao  je i u brojnim publikacijama.

Indirektni izvor: Hina
Originalni izvor: Matis (tekst: Vesna Kukavica)

Z.K.