Broj onih koji dobivaju otkaze sve je veći pa je važno znati što treba poduzeti u tom slučaju. Prvo treba provjeriti može li poslodavac uopće dati otkaz zaposleniku.

Otkaz je nevažeći kada ga dobiju:

 1. zaposlenici na služenju vojnoga roka ili civilne zaštite koje traje duže od 11 dana, i to 4 tjedna prije i 4 poslije služenja
 2. zaposlenici koji su odsutni s posla zbog nesreće ili bolesti koju nisu sami skrivili, ali mogu dobiti otkaz, i to:
 • zaposlenici u prvoj godini zaposlenja ako su odsutni više od 30 dana
 • zaposlenici s 2 do 5 godina zaposlenja ako su odsutni više od 90 dana
 • zaposlenici zaposleni 6 godina i više ako su odsutni više od 180 dana
 1. žene za vrijeme trudnoće i 16 tjedana poslije porođaja.

Otkazi uručeni u navedenim slučajevima nisu valjani.

Od gore navedenih otkaza treba razlikovati otkaze koji su valjani, a koje zaposlenici dobiju kada se bore za svoje interese ili interese drugih zaposlenika na radnom mjestu, očuvanje radnog ugovora ili ako ukazuju na nepravilnosti u poduzeću, te koje dobiju zbog političkih uvjerenja, boje kože ili pripadnosti nekoj vjeroispovijesti.

U navedenim slučajevima se radni odnos okončava, ali zaposlenik može tražiti odštetu od poslodavca ako može dokazati da je dobio otkaz zbog jednog od gore navedenih razloga.

Zaposlenik se mora žaliti pismeno kod poslodavca (tzv. Einsprache) prije nego što mu istekne otkazni rok. Ako se poslodavac i zaposlenik ne usuglase ili poslodavac ne reagira na pismenu žalbu, zaposlenik može u roku od 180 dana nakon završetka radnog odnosa podnijeti žalbu kod radnog suda. Sud mu može dosuditi najviše do 6 mjesečnih plaća odštete.

Ako je otkaz valjan, treba voditi računa o sljedećem:

 1. Odmah početi tražiti posao.

To je važno, jer će nezaposleni kad se prijavljuju RAV-u morati dokazati da aktivno traže posao. Očekuje se da se svaki nezaposleni mjesečno pismeno javi na 10 do 12 natječaja. U suprotnom su posljedice tzv. “Einstelltage“, odnosno svaki dan odgovara jednoj dnevnici koja se dobije od blagajne za nezaposlene. Ako netko tijekom otkaznog roka uopće ne traži posao ili ne može dokazati da ga je tražio, može računati da mu blagajna za nezaposlene neće platiti između 8-12 dnevnica.

 1. Prijava RAV-u (Regionalnom centru za posredovanje u traženju posla) preporučuje se odmah nakon dobivanja otkaza.

Osoba koja ostaje bez posla se može tako pravovremeno informirati o svim pravima i obvezama a i blagajna za nezaposlene imat će dovoljno vremena ispitati i pravovremeno joj obračunati dnevnice. Nezaposleni mogu birati kod koje će blagajne dobivati dnevnice. Na njih imaju pravo svi oni koji su u posljednje 2 godine bili zaposleni najmanje 12 mjeseci i plaćali doprinose osiguranju za slučaj nezaposlenosti (AL) te osobe koje mogu raditi najmanje 20%.

Visina dnevnice ovisi o visini osiguranog dohotka. Osnovica je plaća u posljednjih 6 mjeseci ili pak 12 ako je to povoljnije. Najviša osigurana plaća iznosi 10 500 franaka, dok one ispod 500 franaka nisu osigurane. Plaća biva pretvorena u dnevnice, koje se dobiju tako da se osigurana plaća podijeli s brojem 21,7.

Svi oni koji moraju uzdržavati djecu, osobe s djelomičnom invalidnošću ili oni kojima bi dnevnica bila manja od 140 franka, dobivaju 80% od prethodno izračunatih dnevnica, a svi ostali 70%.

Koliko dugo netko ima pravo na dnevnice ovisi o godinama života i o trenutnoj životnoj situaciji:

 • općenito do 400 dnevnica
 • stariji od 55 godina imaju pravo na 520 dnevnica (uvjet je prethodno najmanje 18 mjeseci plaćenih doprinosa za AL )
 • 640 dnevnica oni koji su tijekom 4 godine prije AHV mirovine ostali bez posla (uvjet je 18 mjeseci uplaćenih doprinosa za AL)
 • 260 dnevnica oni koji su bili oslobođeni plaćanja doprinosa, npr. đaci i studenti, sudski razvedene osobe ili osobe koje više ne žive zajedno, i to ukoliko se prijave RAV-u u roku od godinu dana od dana razvoda, odvojenog života ili godinu nakon završetka školovanja.
  1. Tko sam skrivi dobivanje otkaza ili ga da sam, a prethodno ne nađe novog poslodavca,

  može računati da će mu broj dnevnica blagajne za nezaposlene biti smanjen za 30 do 40 dana.

  1. Nezaposleni se moraju redovito svaki mjesec javljati na razgovor RAV-u.

  Ukoliko ne poštuju termine javljanja, smanjuje im se broj dnevnica. Za prvo nejavljanje bit će smanjene između 5 i 8 dana, za drugo između 9 i 15 dana, a ako se ni treći put ne jave, ispitat će se daljnje dobivanje dnevnica. U slučaju opravdane spriječenosti odlaska na razgovor RAV-u, obavezno se trebaju odjaviti.

  1. Svi nezaposleni prijavljeni RAV-u moraju redovito pohađati tečajeve na koje ih RAV šalje, u protivnom slijedi smanjenje broja dnevnica.

  Npr., nepohađanje četverodnevnog tečaja smanjuje broj dnevnica za 4.

  1. Nezaposleni moraju u principu prihvatiti svaki posao koji im ponudi RAV, čak i ako ne odgovara njihovoj stručnoj spremi ili je plaća manja, ukoliko žele izbjeći smanjenje broja dnevnica, prvi put između 31-45 dnevnica, kod ponovljenog odbijanja čak od 46 do 60 dnevnica.

Tekst: Valentina Matolić, Socijalna radnica Hrvatske socijalne službe u Badenu