Studenti pripadnici hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva dobili su u akademskoj godini 2018./2019. prvi puta priliku za studiranje u Hrvatskoj na temelju posebne upisne kvote. Ova prilika nastavit će se i u sljedećoj akademskoj godini, 2021./2022. Za sada ovu priliku nude Sveučilištu u ZagrebuHrvatsko katoličko sveučilišteSveučilište u Zadru te Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.

Posebna kvota se odnosi na dvije kategorije: na pripadnike hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država (Austrija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Italija, Kosovo, Mađarska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija i Srbija) te na Hrvate iseljenike u prekooceanskim i europskim državama i na njihove potomke.

Postupak i potrebni dokumenti

Zainteresirani se kandidati mogu prijaviti direktno na fakultete. Bitno je imati potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju u državi u kojoj kandidat živi; hrvatska državna matura nije potrebna. Ipak, fakulteti zadržavaju pravo provođenja razredbenog postupka.

Potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju potrebno je predati na priznavanje. Priznanje potvrda za opće, gimnazijske i umjetničke programe obavlja Agencija za odgoj i obrazovanje, a priznanje potvrda za završeno srednje obrazovanje u strukovnim programima obavlja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Kako bi postupak bio završen na vrijeme, važno je pravovremeno se prijaviti!

Potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu također je potrebna pri upisu na željeni fakultet, ukoliko kandidat želi koristiti pravo na posebnu upisnu kvotu. Ovu potvrdu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a za dobivanje iste su potrebni sljedeći dokumenti:

 • Prijavni obrazac
 • Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu i traženje Potvrde
 • Preslika valjanih putnih isprava država čiji je državljanin
 • Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske
 • Rodni list
 • Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu – jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ukoliko sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti:
  • izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list
  • školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika
  • indeks
  • radna knjižica
  • vojna knjižica
  • vjenčani list
  • smrtni list
  • krsni list
  • rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona
  • pisana izjava čelnika DM/KU RH ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine.

Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, potrebno je dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda.

Gore navedene dokumente može se dostaviti osobno, putem pošte ili putem e-pošte na upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr, a originale je potrebno donijeti na uvid prilikom preuzimanja Potvrde.

Za kraj

Tablicu s popisom fakulteta možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Uz to, sveučilišta su raspisala natječaje s uvjetima upisa. Sve informacije o željenim fakultetima možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Natječaj Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj Hrvatskog katoličkog sveučilišta preddiplomski studij diplomski studij te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Upis na Sveučilište u Zadru za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva preddiplomski studij i diplomski studij

Natječaj Veleučilišta Lavoslava Ružičke u Vukovaru.

Autorica: Martina Baričević