U Osijeku je u jesen 2021. godine počela nastava prvoj generaciji studenata medicine na njemačkom jeziku. Pored već postojeća tri studija medicine na engleskom, ovo je prvi u Hrvatskoj na njemačkom.

Kako uvijek sve počinje od jedne ideje i jednog čovjeka, u ovom slučaju to je bio tadašnji dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku prof.dr.sc. Jure Mirat koji je uočio priliku tamo gdje ju drugi nisu vidjeli. Cijela priča počela je još prije četiri godine kada su se s osječkog Medicinskog fakulteta javili u Ministarstvo znanosti i obrazovanja i u Europski socijalni fond gdje su ishodili sredstva za organiziranje pripremnih radnji za ovaj studij. „Kao voditelj projekta za osnivanje studija medicine na njemačkom jeziku i kao dekan u partnerstvu s Filozofskim fakultetom, njihovim odjelom za germanistiku, započeli smo s edukacijom profesora. Sedamdesetak naših profesora i asistenata počeo je usavršavati njemački jezik i tako smo počeli stvarati bazu za pokretanje studija“, objašnjava prof. Mirat.

Sada su neki već dosegli razinu C1 i C2 njemačkog jezika koja je zadovoljavajuća za održavanje nastave. Postoji i određeni broj profesora koji su radili u Njemačkoj niz godina i stekli svoje titule u toj zemlji. U međuvremenu su se vratili u Hrvatsku i kao takvi postali odličan temelj za pokretanje ovog studija.

Kako kaže prof. Mirat, na početku je bilo i dosta skepse i opreza, ali uz podršku rektora i Sveučilišta projekt je zaživio i ove jeseni predavanja su počela.

Studij je zamišljen u suradnji s AMEOS-om, koji je jedna od najvećih grupacija klinika na njemačkom govornom području. Predviđeno je da studenti odrade prvih pet semestara u Osijeku, a potom šest semestara kliničkih predmeta u AMEOS-ovim klinikama, smještenima između Hannovera i Leipziga, te će se za zadnji – završni semestar, opet vratiti u Osijek. Procedura akreditiranja je bila je dugotrajna i trajala dvije godine, a nakon svega, dogodila se korona zbog koje je prošle godine odgođen početak studija.

Visoki kriteriji za upis

S obzirom da se u Njemačkoj svake godine prijavi oko 60.000 studenata za studij medicine na kojem ima samo 12.000 mjesta, jasno je da fakultet ima široku bazu zainteresiranih kandidata za osječki studij. No, ni upis na osječki fakultet nije bez kriterija. Svi studenti su morali proći prijemni postupak na kojem su se prije svega tražili visoka razina postignutog uspjeha u srednjoj školi, uspješno položen test i visoka motiviranost na usmenom dijelu prijemnog ispita. Dosta prijavljenih nije primljeno. Na prvu godinu su upisana 52 studenta koji su zadovoljili tražene kriterije.

To nije “fakultet za dijasporu”

Studenti su odmah organizirani uz pomoć studentske udruge CroMSIC (Croatian Medical Students’ International Committee) kako bi se uključili u socijalni život na Sveučilištu i dobili sve potrebne informacije te da bi im se olakšalo da premoste jezičnu barijeru.

Od 52 upisana studenta samo par njih su hrvatskog porijekla, ali neki od njih ne govore hrvatski jezik. Onih dvoje – troje koji razumiju i govore hrvatski dobrodošla su pomoć ostalima da se snađu u prvim danima u nepoznatoj zemlji i drugačijoj kulturi. No, nikada nije ni bila namjera otvaranje “fakulteta za dijasporu“, već se željelo osnovati znanstvenu instituciju koja će biti konkurentna na njemačkom govornom području.

Prilika za upoznavanje Osijeka i Hrvatske

Semestar košta 8.000 eura, ali obzirom na primanja liječnika u Njemačkoj, na to gledaju kao na investiciju.

Prvih 52 njemačkih studenata tek su početak, iduće godine se upisuje druga generacija. A za šest godina u Osijeku će živjeti oko 350 njemačkih studenata, mnogi od njih će se vraćati u Osijek, neki možda postanu i profesori na tom studiju jednog dana.

Generacije njemačkih studenata u Osijeku imat će priliku upoznati kulturu i način života jedne male nacije s kojom će zasigurno ostati povezani cijeli život jer tri godine je dugi period života. Već postoji mogućnosti da kao izborni predmet biraju između engleskog, latinskog i hrvatskog jezika, pa će neki od njih savladati i jezik. Stvorit će se prijateljstva od kojih će neka trajati cijeli život, a tko zna, možda se rasplamsaju i neke ljubavi…

Tekst preuzet sa stranice:

www.dw.com