Iseljenje iz Republike Hrvatske sa sobom donosi obavezu odjave boravišta odnosno prebivališta. Budući da proces još nije automatiziran, odjava je osobna obaveza svakog građanina koji je iselio iz države.

Odjaviti se može trajno ili privremeno. Trajna odjava podrazumijeva odjavljivanje prebivališta iz Republike Hrvatske, dok privremena podrazumijeva odjavu boravišta, ali zadržavanje prebivališta, te traje maksimalno 5 godina.

Proces odjave je jednostavan – odjaviti se možete u Republici Hrvatskoj ili u državi useljenja, a sve što je potrebno je osobni identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica), obrazac koji se dobije u uredu u kojem se odjavljujete, potvrda o razlogu iseljenja (primjerice ugovor o radu, potvrda o započetom obrazovanju, vjenčani list) te potvrda o uplati pristojbe od 29 CHF odnosno 200 kn.

Nakon završetka procesa, dobit ćete potvrdu na novu kućnu adresu kojom je ovaj proces za vas gotov. U slučaju trajne odjave, morat ćete predati osobni identifikacijski dokument te izraditi novi na kojemu ne postoji podatak o prebivalištu. S druge strane, privremena odjava vam dozvoljava zadržavanje svih dokumenata, no morate ju obnavljati nakon njenog isteka.

Autorica: Martina Baričević