Republika Hrvatska zemlja je iz koje se iseljava velik broj stanovništva – procjenjuje se da danas izvan Hrvatske živi oko 3,200.000 hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka. Ovaj broj prikazuje procjenu na temelju podataka nekoliko izvora – hrvatskih diplomatskih misija i konzularnih ureda, katoličkih misija, hrvatskih zajednica te popisa stanovništva u nekima od država u kojima žive hrvatski iseljenici.
Registracija hrvatskih iseljenika bitna je zbog zaštite i skrbi za hrvatske državljane u inozemstvu, na što se Republika Hrvatska obvezala. Zbog toga, brojni hrvatski uredi, ministarstva i organizacije brinu o vođenju evidencije hrvatskih državljana koji ne borave na teritoriju države. Primjerice, Ministarstvo pravosuđa i uprave brine o Registru birača, odnosno evidenciji svih osoba koje imaju biračko pravo u Republici Hrvatskoj, a Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske radi na uspostavi Registra hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske.

Registar birača Ministarstva pravosuđa i uprave
Registar birača predstavlja zbirku osobnih podataka svih birača koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj, a to su hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljani drugih država koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. U slučaju hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, njihovi se podaci u Registar birača uvode po državama na temelju adresnih podataka koji se za njih vode u službenim evidencijama Republike Hrvatske. Temelj za uvođenje osobe u Registar birača su podaci iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu te evidencije putnih isprava i dokumenata.
Postupak upisivanja hrvatskih državljana koji borave u inozemstvu u registar zove se aktivna registracija. Svaka je osoba odgovorna za vlastitu aktivnu registraciju – potrebno je podnijeti zahtjev za registraciju nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno nadležnom upravom tijelu prema mjestu u Republici Hrvatskoj u kojemu će osoba boraviti na dan izbora. Prethodna registracija je postupak koji hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj omogućuje glasanje u inozemstvu. Ova registracija omogućuje glasanje na izborima za Hrvatski sabor, za predsjednika Republike, na državnom referendumu te za izbor članova u Europski parlament Republike Hrvatske.
Zahtjev za aktivnu ili prethodnu registraciju može se podnijeti nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu najkasnije 10 dana prije datuma održavanja izbora.

Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske
Središnji državni ured za Hrvate radi s ciljem očuvanja, jačanja i razvoja hrvatskog zajedništva te gospodarskog i općeg napretka Hrvata u i izvan domovine. Kako bi svoj cilj ostvarili, pokrenut je projekt Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske. Cilj projekta je umrežavanje Hrvata diljem svijeta te njihovo povezivanje s domovinom, a vodi se pod motom „Svjetski je biti Hrvat“. Ovaj registar predstavlja digitalnu bazu podataka i komunikacijsku mrežu koja je dostupna i u obliku aplikacije.

Upis fizičkih osoba u registar
Registracija nije automatizirana – svaka pravna ili fizička osoba zainteresirana za upis u registar može se upisati putem web stranice Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Proces je jednostavan, a registrirati se mogu svi. Prilikom registracije Registar prikuplja brojne podatke, no obavezno je samo popuniti datum rođenja. Ostali podaci su tu za analitičke svrhe, primjerice obrazovanje, radno mjesto, interesi i slično. Korisnici Registra imaju priliku na temelju dostupnih podataka uspostaviti poslovnu, znanstvenu, kulturnu,
sportsku ili bilo koju drugu vrstu suradnje s hrvatskim državljanima koji borave u domovini ili bilo gdje u svijetu. Moguća je i izravna komunikacija svih korisnika te primanje obavijesti o mogućnostima ostvarenja profesionalnih i osobnih interesa korisnika.

Tekst: Marina Baričević

Prijevod na njemački: Ana Števanja

Izvor: Libra 52