Hrvatska trenutno ima posebna pravila za ulazak u državu, koja redovito mijenja i nadopunjuje. Ove su mjere na snazi s ciljem sprječavanja širenja zaraze te poticanja zdravlja populacije. Ovdje donosimo sve bitne mjere za ulazak u Hrvatsku. 

Uvjeti za građane Europske Unije i Schengenskog prostora

Prema sadašnjim mjerama, u Hrvatsku smiju ući svi državljani Europske unije i Schengenskog prostora koji se u zadnjih 10 dana nisu zadržavali duže od 48 sati u državi koja se nalazi na crvenoj listi. U slučaju da su navedene osobe bile u tranzitu preko drugih država ili regija bez zadržavanja, potrebno je dokazati da se nisu zadržavale u rizičnim područjima. U tom se slučaju od njih neće tražiti dokaz o testiranju ili potvrda o cijepljenju/preboljenju bolesti, niti će im se odrediti mjera samoizolacije.

Svi ostali putnici moraju prikazati jedno od navedenoga:

 • Negativan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu brzi antigenski test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova Europske komisije te mora imati naziv proizvođača i/ili komercijalni naziv testa. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a nalaz brzog antigenskog testa (BAT-a) stariji od 48 sati (od vremena uzimanja brisa)
 • Potvrdu o cijepljenju koja potvrđuje da je osoba prije više od 14 dana primila dvije doze cjepiva koje zahtijeva dvije doze ili prvu dozu cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen ili Johnson&Johnson)
 • Potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Hrvatsku od 22. pa sve do 42. dana nakon primitka cjepiva, ili cjepiva AstraZeneca, s kojom je u državi moguće boraviti od 22. do 84. dana od primitka cjepiva
 • Potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku prve doze cjepiva ukoliko je cijepljenje provedeno prije manje od 180 dana do dana dolaska na granični prijelaz
 • Pozitivan PCR ili BAT test kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom, pri čemu test ne smije biti stariji od 180 dana, a mora biti stariji od 11 dana ili liječničku potvrdu o preboljenju zaraze.

Osim navedenoga, postoje još dvije mogućnosti. Prva je obavljanje PCR ili brzog antigenskog testiranja po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog rezultata. Druga opcija je samoizolacija u trajanju od 10 dana od ulaska u državu, s tim da se dan ulaska broji kao dan 0 (dakle, ako u državu uđete u subotu u 11 prije podne, vaših 10 dana će isteći u utorak te ćete se od srijede moći slobodno kretati).

Napomena: Svi putnici koji su u tranzitu, uključujući osoblje u prometnom sektoru, moraju napustiti Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u državu. Ukoliko to ne naprave, automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Postoje i iznimke od navedenih pravila:

 • radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uz uvjet da u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske ne borave duže od 12 sati
 • učenici, studenti i stažisti
 • pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, vozači teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području ili su u tranzitu
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti
 • osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti
 • putnici u tranzitu uz obavezu napuštanja Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska
 • pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.

Sve osobe koje se pronalaze u gore navedenim natuknicama dužne su prilikom ulaska u Hrvatsku pokazati vjerodostojnu dokumentaciju kako bi dokazali pravo na izuzeće.

Svi gore navedeni uvjeti primjenjuju se na državljane država članica Europske Unije, Europskog gospodarskog prostora i Schengenskog prostora, na radnike trećih zemalja s dugotrajnim boravištem ili trajnim prebivalištem u Hrvatskoj, kao i na njihove obitelji, u slučaju kada u Hrvatsku putuju iz trećih zemalja.

Uvjeti za državljane trećih zemalja

Državljani trećih zemalja imaju posebne uvjete za ulazak u Hrvatsku. Ulazak državljana trećih država u Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

Iznimke od gore navedenog su:

 • zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe
 • pogranični radnici i sportaši
 • osoblje u prometnom sektoru
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti
 • putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska
 • osobe koje putuju radi školovanja.

Uz navedenesljedeće osobe mogu u Hrvatsku ući uz predočenje jednog od gore navedenih dokumenata (negativan test, potvrdu o cijepljenju, potvrdu o preboljenju), ukoliko se testiraju ili ukoliko budu u samoizolaciji 10 dana:

 • pomorci
 • osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, uz iste uvjete kao i za pomorce
 • osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih, obiteljskih ili poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes
 • osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela, temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade.

Napomene za kraj

Savjetuje se svim putnicima, neovisno o državljanstvu, prije ulaska u Hrvatsku popuniti formular o ulasku putem aplikacije Enter Croatia. Ovo nije obavezno, ali pomaže u smanjivanju gužvi na granicama.

Više informacija o mjerama za ulazak možete pročitati na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Autorica: Martina Baričević