Hrvatska nije samo jedno od najpopularnijih odredišta za odmor za gospodina Švicarca i gospođu Švicarku, već je i važan trgovinski partner u jugoistočnoj Europi. Vrlo dobar odnos između dviju zemalja temelji se na švicarskoj predanosti humanitarnoj pomoći i obnovi tijekom i nakon rata u toj balkanskoj zemlji.

Švicarske markice: “Lag la Cauma” i “Otok Visovac”

Danas je Švicarska i drugi dom brojnih hrvatskih prognanika. Trgovinsko partnerstvo dviju zemalja postoji već 30 godina.

Za projekt zajedničkog izdanja maraka odabrana je tema jezera. Hrvatska strana za predmet je odabrala produžetak rijeke Krke s otokom Visovcem u sredini. Dugačak je 200 metara i naseljen je od 14. stoljeća. Na otoku se čuva najmanja knjiga na svijetu koja sadrži Očenaš na sedam jezika i vrijedan primjerak Ezopovih basni. Obje su dio bogatog samostanskog blaga koje su ovdje sagradili franjevci.

Kao rezultat toga, Švicarska je odabrala jezero Cauma u blizini Flimsa, koje također ima vrlo slikovit – iako manji – otok. Za ime je namjerno korišten retoromanski dijalekt Sursilvan, u kojem se jezero zove “Lag la Cauma”.

Hrvatske markice: “Lag la Cauma” i “Otok Visovac”

Tekst preveden i slike preuzete sa stranice: post.ch