Od ponedjeljka, 6. prosinca 2021. godine, pooštravaju se mjere za zaštitu od virusa u Švicarskoj. Velik broj novih slučajeva zaraze potaknuo je ovu odluku, kojom bi se trebao smanjiti broj novozaraženih. Sve nove mjere vrijede do 24. siječnja 2022. godine.

Covid certifikati i obveza nošenja maske će od ponedjeljka biti traženi na većem broju mjesta i u većem broju situacija. Uz to se smanjuje valjanost i prihvaćenost brzih antigenskih testova. Događaji koji zahtijevaju certifikat imaju pravo ograničiti prihvaćanje certifikata na oporavljene i cijepljene osobe, što bi onda ujedno značilo i da prisutni ne moraju nositi maske.

Ulazak u Švicarsku također će imati strože uvjete – testiranje završi ovo. Zbog ove nove mjere sve će se države maknuti s trenutnog popisa visokorizičnih država, odnosno država iz kojih putnici moraju ići u karantenu.

Kao i do sada, cilj novih mjera je smanjenje pritiska na bolnice. Najbolji način kako bi se ovo osiguralo je cijepljenje. Svi se potiču na cijepljenje, kako bi se spriječio daljnji pritisak na bolnice i bolničko osoblje. Također se svim već cijepljenima preporučuje booster cjepivo što prije je moguće.

Kratak pregled mjera koje stupaju na snagu

 • Obveza certifikata za sva događanja u unutrašnjim prostorima, za sve javne događaje te za amaterske sportske i kulturne aktivnosti
 • Obveza certifikata za sve vanjske događaje s više od 300 sudionika
 • Sudionici unutrašnjih privatnih događanja s 11 ili više sudionika također su obvezni imati certifikat
 • Maske su obvezne na svim mjestima i događanjima na kojima je obvezno pokazati certifikat, osim na privatnim događanjima.
 • Organizatori događaja imaju pravo ograničiti pristup samo na cijepljene ili oporavljene osobe.
 • Preporuča se rad od kuće, a u prostorima gdje radi više ljudi obvezno je nositi maske.
 • Valjanost certifikata na temelju negativnog testa je smanjena s 48 na 24 sata od trenutka uzimanja uzorka.
 • PCR testovi su i dalje valjani 72 sata.
 • Škole više ne moraju obavljati rutinske testove.
 • Više nema država koje se nalaze na listi rizičnih zemalja. Ulazak u državu će biti nešto stroži – svi se moraju testirati prije i nakon ulaska u državu, čak i cijepljeni i oporavljeni. Prvo testiranje potrebno je napraviti prije ulaska u državu, a drugo između četvrtog i sedmog dana nakon dolaska. Troškove cijepljenja snose osobe same.
 • Državljani država izvan Europske unije ne mogu ući u državu ukoliko nisu cijepljeni, osim ako imaju boravište i/ili su zaposleni u Švicarskoj.