Švicarsko državljanstvo

Švicarska je država koja ima 8,6 milijuna stanovnika, od kojih 6,7 milijuna državljana. U zadnjim godinama primjetan je porast broja državljana Švicarske Konfederacije.

*izvor: Bundesamt für Statistik, 2019

Proces postajanja švicarskim državljaninom nije jednostavan, unatoč drastičnim promjenama zakona o državljanstvu koje su se dogodile u zadnjih 30 godina. Dobivanje švicarskog državljanstva može se ostvariti na tri načina: kroz rođenje, brak ili naturalizaciju.

Švicarska Konfederacija dozvoljava građanima dvostruko državljanstvo, tako da se osoba ne mora odreći prvotnog državljanstva ukoliko to njihova matična država ne zahtijeva.

Uvjeti za dobivanje državljanstva

Postupak naturalizacije razlikuje se od kantona do kantona, kao i od općine do općine. Primjerice, negdje od podnositelja zahtjeva mogu zahtijevati polaganje usmenog ili pismenog ispita, dok se u drugim mjestima može glasati o prihvaćanju zahtjeva. Trajanje postupka također ovisi o mjestu boravka osobe.

Unatoč razlikama koje se mogu javiti za vrijeme procesa ovisno o mjestu gdje osoba prolazi taj proces, za dobivanje švicarskog državljanstva potrebno je ispuniti nekoliko uvjeta koji su isti na razini cijele države:

 • Osoba mora na području Švicarske boraviti najmanje 10 godina prije podnošenja zahtjeva, od toga najmanje 3 unutar razdoblja od 5 godina prije podnošenja zahtjeva
 • Za djecu starosti između 8 i 18 godina godine se broje dvostruko
 • Osoba mora poznavati nacionalni jezik minimalno na B1 govornoj te A2 pisanoj razini
 • Osoba mora imati C boravišnu dozvolu prije podnošenja zahtjeva
 • Osoba ne smije biti korisnik usluga socijalne skrbi
 • Osoba ne smije biti kažnjavana odnosno imati počinjeno kazneno djelo.

Proces podnošenja zahtjeva za dobivanje državljanstva

Postupak prijave, naknade, kao i trajanje obrade zahtjeva razlikuju se u svim kantonima i općinama. Obično proces traje više od godinu dana, a cijena može prijeći 1000 CHF (zbog procesa koji se vodi kroz više razina vlasti).

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • obrazac zahtjeva (dostupan putem kantonalnog tijela za naturalizaciju)
 • dokaz o boravišnoj dozvoli C.
 • dokaz o poznavanju jezika stečen u registriranoj školi jezika u Švicarskoj
 • dodatne dokumente ovisno o kantonu ili općini.

Zahtjevi se prije svega provjeravaju na federalnoj (državnoj) razini, od strane Državnog tajništva za migracije. Ukoliko zahtjev ispunjava sve uvjete šalje se na odgovarajućem kantonu ili općini, gdje će podnositelj zahtjeva biti pozvan na razgovor te biti detaljno obaviješten o daljnjem procesu.

Postupci se na kantonalnoj i općinskoj razini znatno razlikuju ovisno o mjestu boravka osobe. Primjerice, u pojedinim je općinama potrebno polagati usmeni ili pismeni ispit za dobivanje državljanstva, dok se u drugima odluka prepušta glasovima i mišljenju komunalne skupštine.

Za točan proces postupka najbolje je obratiti se kantonalnim vlastima.

Cijene dobivanja državljanstva

Cijene procesa razlikuju se prema mjestu boravka osobe, a plaćaju se na svim administrativnim razinama procesa:

Razina države: 100 CHF za pojedinca, 150 CHF za bračni par, 50 CHF za dijete
Razina kantona: do 2.000 CHF po osobi (ovisno o kantonu)
Razina općine: 500–1000 CHF po osobi (ovisno o kantonu)

Uz navedene troškove potrebno je uračunati i moguće administrativne troškove, primjerice vađenje dokumenata ili polaganje ispita stranog jezika.

Cijena zahtjeva za državljanstvo putem braka iznosi 900 CHF te se plaća na državnoj razini. Naknada je nepovratna, no podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe na odbijene prijave, za razliku od podnositelja zahtjeva za standardan proces naturalizacije.

Cijena zahtjeva za državljanstvo imigranata treće generacije su 500 CHF za odrasle i 250 CHF za djecu.

Standardan proces dobivanja državljanstva

Zahtjev za švicarskim državljanstvom osoba može podnijeti ukoliko ispunjava određene uvjete, počevši s najbitnijim – potrebno je u Švicarskoj boraviti 10 neprekinutih godina. Svi koji ispunjavaju uvjete boravka te posjeduju C boravišnu dozvolu mogu se prijaviti.

Djeci u dobi od 8 do 18 godina se godine boravka u Švicarskoj računaju dvostruko, odnosno oni se mogu prijaviti za državljanstvo već nakon 5 godina neprekinutog boravka u Švicarskoj, ukoliko ispunjavaju druge uvjete.

Parovi koji se zajedno prijavljuju za boravak moraju zasebno ispunjavati sve uvjete, odnosno moraju oboje boraviti 10 godina na području Švicarske, bez prekida. Međutim, ukoliko jedna osoba iz para postane državljanin prije sklapanja braka, njen partner tada ima pravo na proces pojednostavljene naturalizacije, odnosno zahtjev može predati nakon 5 godina boravka u Švicarskoj i 3 godine braka.

Zahtjev za državljanstvo se u ovom slučaju predaje na tri razine – država, kanton i općina. Na saveznoj (državnoj) razini zahtjevi su isti za sve, no na kantonalnoj i općinskoj razini se uvelike razlikuju. Za sve informacije najbolje je kontaktirati kantonalno tijelo za naturalizaciju te prikupiti informacije direktno od njih. Sve adrese saveznih, kantonalnih i općinskih vlasti možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Pojednostavljen proces dobivanja državljanstva

Pojednostavljena naturalizacija omogućena je strancima u braku sa švicarskim državljanima ili djeci jednog švicarskog roditelja, ukoliko nemaju državljanstvo.

Naturalizacija na temelju braka

Osobe koje prolaze proces pojednostavljene naturalizacije imaju pravo podnošenja zahtjeva za brzo državljanstvo nakon 5 ili 6 godina braka i zajedničkog života. Zahtjev za državljanstvo na temelju braka može se podnijeti u sljedeće dvije situacije:

 • osoba je u braku sa švicarskim državljaninom najmanje 3 godine, a u Švicarskoj boravi najmanje 5 godina, uključujući godinu dana prije podnošenja zahtjeva
 • osoba je u braku sa švicarskim državljaninom najmanje 6 godina te je boravila u Švicarskoj najmanje 3 puta u prethodnih 6 godina, u trajanju od najmanje 5 dana svaki puta.

Osobe koje predaju ovaj zahtjev moraju biti dobro integrirane, pridržavati se zakona i ne predstavljati prijetnju vanjskoj ili unutarnjoj sigurnosti Švicarske. Također je bitno da osoba poštuje javnu sigurnost i javni red, vrijednosti Saveznog ustava, sudjeluje u javnom životu ili završava program obrazovanja ili osposobljavanja te potiče članove svojih obitelji na integraciju. Uz to, osoba mora:

 • imati bliske veze sa Švicarskom
 • biti sposobna za svakodnevnu govornu komunikaciju na nacionalnom jeziku
 • imati osnovno znanje o zemljopisnim, povijesnim, političkim i društvenim posebnostima Švicarske
 • održavati kontakte sa Švicarcima.

Pri procesu pojednostavljene naturalizacije kantoni i općine nemaju dodatne zahtjeve od podnositelja zahtjeva, no zadržavaju pravo žalbe.

Naturalizacija djece

Djeca mlađa od 22 godine mogu se prijaviti za dobivanje državljanstva ukoliko su u Švicarskoj boravili najmanje 5 godina, uključujući godinu dana prije podnošenja zahtjeva. Dijete rođeno izvan braka čiji je otac Švicarac može se prijaviti za državljanstvo prije nego što napuni 22 godine, ukoliko ga je otac priznao kao svoje. U tom slučaju dijete mora imati bliske veze s državom.

Imigranti treće generacije također mogu podnijeti zahtjev za pojednostavljenu naturalizaciju. Za podnošenje zahtjeva moraju biti rođeni u Švicarskoj, imati između 9 i 25 godina, posjedovati C dozvolu boravka te pohađati najmanje 5 godina redovitog školovanja u Švicarskoj. Uz to, njihovi roditelji moraju boraviti u Švicarskoj najmanje 10 godina te posjedovati važeću boravišnu dozvolu, a barem jedan djed ili baka moraju biti Švicarci ili imati boravišnu dozvolu.

Korisni izvori

Autor: Martina Baričević