Turistički boravak u Švicarskoj

Pravila za boravak stranih državljana na području Švicarske Konfederacije ovise o tome jesu li stranci državljani Europske unije, Europskog udruženja za slobodnu trgovinu ili državljani trećih zemalja. Državljani država članica Europske unije te državljani država članica EFTA-e imaju pravo boraviti na području Švicarske Konfederacije na temelju Sporazuma o slobodnom kretanju osoba, potpisanog 21. lipnja 1999. godine. 

Turistički boravak u Švicarskoj u trajanju do 90 dana unutar razdoblja od 180 dana omogućen je državljanima svih 28 država članica Europske unije. Za tako kratke boravke nije potrebna prijava. 

Državljani trećih zemalja moraju za kratke boravke imati Šengensku vizu koja pokriva boravak do 90 dana unutar perioda od 180 dana, a izdaje se u turističke svrhe, za posjete rođacima i prijateljima, za svrhe pohađanja tečaja jezika, sudjelovanje u sportskim ili kulturnim događanjima i slične potrebe. 

Boravak u dužem trajanju od 90 dana unutar razdoblja od 180 dana potrebno je prijaviti Kantonalnom uredu za migracije (Migrationsamt) u kantonu u kojem planirate boraviti. Pri tome, razlikujemo nekoliko vrsta boravišnih dozvola, koje ovise o državi porijekla osobe. Za državljane država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, postoje:

  • B EU/EFTA dozvola (strani državljani stanovnici)
  • C EU/EFTA dozvola (duže naseljeni strani državljani)
  • Ci EU/EFTA dozvola (zaposleni strani državljani koji primaju plaću)
  • G EU/EFTA dozvola (prekogranični radnici)
  • L EU/EFTA dozvola (kratkotrajni boravak)

Sve boravišne dozvole ograničene su godišnjim kvotama te se razlikuju prema državi porijekla stranog državljana te o kantonu u kojem osoba želi boraviti. O svim boravišnim dozvolama te njihovim kvotama, uvjetima i zahtjevima možete pročitati više na stranicama Švicarskog državnog tajništva za migracije.

Boravišne dozvole za državljane trećih zemalja postoji 5 različitih dozvola:

  • Ci dozvola (za zaposlene osobe koje primaju plaću) 
  • F dozvola (privremeno prihvaćeni strani državljani)
  • G dozvola (prekogranični radnici)
  • N dozvola (za tražitelje azila)
  • S dozvola (za osobe koje traže zaštitu). 

Više o ovim dozvolama, njihovim kvotama i zahtjevima možete pronaći na sljedećoj poveznici: Boravišne dozvole za državljane trećih zemalja.