Stanovanje u Republici Hrvatskoj

Povratnici u Republiku Hrvatsku imaju mnogobrojna pitanja o tom procesu. Za sva njihova pitanja brine se Ured dobrodošlice, čija je zadaća prijam, informiranje i upućivanje Hrvata izvan države u cjelokupan državni sustav Republike Hrvatske. 

Ured dobrodošlice pruža potporu u rješavanju mnogobrojnih pitanja kao što je ishođenje hrvatskog državljanstva, ishođenje osobne iskaznice, putovnice, upisi podataka u matične knjige, registriranja vozila, priznavanje inozemnih svjedodžbi ili diploma, postupka prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje i sl.

Ured dobrodošlice nalazi se u Zagrebu, na adresi Trg hrvatskih velikana 6. Za sve informacije možete im se obratiti telefonski na broj +3851/644-4661 ili putem elektronske pošte na ured-dobrodoslice@hrvatiizvanrh.hr.

Preseljenje natrag u domovinu iz druge zemlje članice Europske unije odvija se bez primjene carinskih postupaka i mjera carinskog nadzora, a za preseljenje iz trećih država potrebno je dobiti potvrdu diplomatskih misija ili konzularnih ureda Republike Hrvatske u tim zemljama. Za oslobađanje plaćanja carine potrebno je ispuniti 2 uvjeta:

 • boravak u drugoj zemlji ne smije biti kraći od 12 mjeseci te
 • predmeti koji se prevoze moraju biti isključivo rabljeni predmeti kućanstva korišteni najmanje 6 mjeseci prije preseljenja. 

Zahtjev za oslobađanje plaćanja carine podnosi se u pisanom obliku carinskom uredu nadležnom prema mjestu stanovanja u Republici Hrvatskoj. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • ispravu kojom se dokazuje boravak u trećim zemljama
 • dokaz o prijavi prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica je dovoljna)
 • izjavu o datumu preseljenja odnosno doseljenja
 • 2 primjerka popisa rabljenih predmeta kućanstva koji se uvoze. 

Potraga za mjestom stanovanja

Pitanje stanovanja u Hrvatskoj mnogo je jednostavnije uređeno nego u Švicarskoj. Potraga za mjestom stanovanja može se jednostavno obaviti samostalno, ali i uz pomoć raznih agencija. Za dobivanje prava na korištenje stana nije potrebno ostvariti nikakve uvjete, a odabir se temelji na dogovoru između vas i stanodavca. 

Cijene stanarina razlikuju se od grada do grada. Primjerice, prosječna stanarina u gradu Zagrebu za dvosobni stan od 50 do 60 kvadratnih metara je 600 CHF na mjesec, u Osijeku 350 CHF mjesečno, a u Splitu 450 CHF mjesečno. Cijene se većinom odnose isključivo na najam stana, a režije se plaćaju posebno te mogu iznositi otprilike od 100 do 300 CHF dodatno na mjesec.

Najbitnije za obaviti nakon pronalaska stana ili kuće u kojoj ćete boraviti jest prijaviti prebivalište ili boravište. Prijava se obavlja u policijskoj upravi odnosno postaju prema mjestu u kojem građanin prijavljuje prebivalište odnosno boravište. Odjava s prethodnog mjesta odvija se automatski, građanin nije dužan samostalno se odjaviti.

Prijava prebivališta

Potrebno je priložiti: 

 • Osobnu iskaznicu
 • Popunjeni obrazac prijave prebivališta
 • Izjavu kojom građanin potvrđuje da se nastanio na adresi koju prijavljuje.

U slučaju kada građanin nije vlasnik nekretnine na kojoj se prijavljuje, potrebno je priložiti suglasnost stanodavca vlasnika nekretnine te svih suvlasnika (osobno, usmenu ili ovjerenu kod javnog bilježnika). Ukoliko je sa stanodavcem sklopljen ugovor o najmu ovjeren kod javnog bilježnika, nije potrebna suglasnost.

Prijava boravišta

Prijavi boravišta potrebno je priložiti: 

 • Osobnu iskaznicu
 • Izjavu kojom građanin potvrđuje da se nastanio na adresi koju prijavljuje
 • Izjavu stanodavca kojom daje suglasnost za prijavu (usmeno ili ovjereno pismeno)
 • Popunjen obrazac prijave boravišta. 

Boravište se prijavljuje na razdoblje od godine dana. Nakon isteka toga razdoblja, može se produžiti još najviše na godinu dana. Daljnja produživanja nisu moguća; u tim je slučajevima potrebno prijaviti prebivalište. 

Izuzetak od ovih slučajeva su osobe koje u mjestu boravišta borave zbog obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera te ako su smješteni u nekoj ustanovi. Tada se boravište može produžiti više od 2 puta.

Autor: Martina Baričević