Turistički boravak u Hrvatskoj

Turistički (kratkotrajni) boravak u Hrvatskoj moguć je svim stranim državljanima do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na temelju vize ili bez vize.

Kratkotrajni boravak ne moraju prijavljivati:

  • Državljani država članica Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske konfederacije koji nisu neprimjeren teret sustavu socijalne skrbi
  • Državljani trećih zemalja koji su članovi obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske konfederacije, a koji prate ili se pridružuju državljaninu države članice EGP-a ili Švicarske konfederacije te nisu neprimjeren teret sustavu socijalne skrbi
  • Državljani država članica EGP-a ili Švicarske konfederacije koji su članovi obitelji državljana Republike Hrvatske.

Svi stranci koji žele boraviti u Republici Hrvatskoj kao turisti moraju imati važeće identifikacijske dokumente (osobna iskaznica ili putovnica). Ostali državljani, koji nisu navedeni u gore prikazanim natuknicama, dužni su prijaviti kratkotrajni boravak policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu smještaja stranca, a može se izvršiti i elektroničkim putem.

Državljani država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije mogu u Hrvatskoj boraviti duže od tri mjeseca ako u državu ulaze:

  • u svrhu rada, kao radnik, samozaposlena osoba ili kao upućeni radnik
  • u druge svrhe, a imaju dostatna sredstva za uzdržavanje sebe i članova svoje obitelji te osigurano zdravstveno osiguranje, kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali teretom sustava socijalne skrbi
  • u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe jer pohađaju visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, a imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje te izjavom dokažu da posjeduju dostatna sredstava za uzdržavanje sebe i članova svoje obitelji kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali teretom sustava socijalne skrbi ili
  • u svrhu spajanja obitelji kao član obitelji koji se pridružuje državljaninu države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije te ispunjava prethodno navedene uvjete.

Državljani država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije koji namjeravaju u Republici Hrvatskoj boraviti duže od tri mjeseca dužni su prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu boravka. Prijava privremenog boravka ne može se izvršiti putem diplomatske misije odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske. Sve dodatne informacije možete pronaći na stranicama Središnjeg državnog portala Vlade Republike Hrvatske.

Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji kao i državljanin Švicarske Konfederacije i član njegove obitelji mogu raditi u Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad odnosno bez potvrde o prijavi rada koje se izdaju sukladno propisu kojim se uređuje boravak državljana trećih zemalja.