Dozvole za boravak i rad

Rad stranaca u Hrvatskoj reguliran je Zakonom o strancima, Zakonom o o državljanima članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovima njihovih obitelji, Zakonom o radu Republike Hrvatske te pripadajućim podzakonskim aktima.

Državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji te državljani Švicarske Konfederacije, kao i članovi njihovih obitelji izjednačeni su u pravima s državljanima Republike Hrvatske te imaju pravo raditi u Hrvatskoj do 3 mjeseca bez Dozvole za boravak i rad, odnosno bez Potvrde o prijavi rada. Nakon tri mjeseca obvezni su prijaviti privremeni boravak u svrhu rada.

Rad duži od 3 mjeseca na području Republike Hrvatske bez Dozvole za boravak i rad ili Potvrde o prijavi rada mogu obavljati stranci koji u Hrvatskoj imaju odobren:

 • stalni boravak
 • azil, supsidijarnu ili privremenu međunarodnu zaštitu, ili su tražitelji iste
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena
 • supsidijarna ili privremena zaštita
 • privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 • autonomni boravak
 • status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
 • privremeni boravak u svrhu studiranja kao redoviti student kada stranac radi i samozapošljava se ne duže od 20 sati tjedno
 • privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja iz članka 64. Zakona o strancima ili
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s istraživačem iz članka 64. Zakona o strancima.

Državljani treće zemlje u Hrvatskoj mogu raditi na temelju Dozvole za boravak i rad ili Potvrde o prijavi rada samo za poslove za koje je izdana i kod poslodavca s kojim je zasnovan radni odnos. Dozvola za boravak i rad odobrava se državljanima treće zemlje na temelju godišnjih kvota, koje možete pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Svi državljani treće zemlje koji ispunjavaju uvjete privremenog boravka u Republici Hrvatskoj uz zahtjev za izdavanje Dozvole za rad i boravak moraju priložiti:

 • ugovor o radu, pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru ili odgovarajući dokaz o radu
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje Dozvole za boravak i rad može podnijeti državljanin treće zemlje ili njegov budući poslodavac. Državljanin treće zemlje zahtjev može podnijeti osobno u diplomatskoj misiji, konzularnom uredu ili policijskoj upravi odnosno postaji.

Novi prijedlog Zakona o strancima iz studenog 2020. godine donio je jednu veliku izmjenu; prednost se daje hrvatskim građanima koji traže posao. Poslodavac za pronalazak radne snage prvo mora obaviti test tržišta rada u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. U slučaju da nema nezaposlenih u Hrvatskoj koji odgovaraju zahtjevima posla zahtjev se može poslati MUP-u, koji traži mišljenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Iznimke od ovoga testa su deficitarna zanimanja, posebno zanimanja koja su tražena za vrijeme ljetne turističke sezone.