Generalni konzulat Republike Hrvatske u Švicarskoj i generalni konzul Republike Hrvatske u Zürichu, Mr. sc. Slobodan Mikac

povodom

30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 15. siječnja 1992. 

i uspostavljanje diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije dana 30. siječnja 1992. godine,

pozivaju Vas na

koncert violinista Anđelka Krpana

u četvrtak, 10. veljače 2022. u 19:00 sati

u Vili Boveri, Ländliweg 5, 5400 Baden. 

Obavezna je prijava do 8. veljače 2022. na: zurich@mvep.hr, zbog ograničenog broja gostiju.

Obavezan je 2G covid19 certifikat.

Program koncerta:

Djela Georga Philippa Telemanna, Johanna Sebastiana Bacha, Anđelka Klobučara, Borisa Papandopula, Nenada Firšta i Alfija Kabilja

Biografija

Anđelko Krpan je violinist koji redovito nastupa solistički i u komornim sastavima. Jedan je od utemeljitelja i prvi violinist gudačkog kvarteta Sebastian od 1988. godine. Do danas je snimio 24 CD-a: 8 sa ansamblom Zagrebački solisti, 8 s gudačkim kvartetom Sebastian, 4 s pijanisticom Nadom Majnarić, 3 s violistom Markom Generom, i 1 s violinistom Martinom Krpanom. Koncertira u Hrvatskoj i inozemstvu.
OBRAZOVANJE
1996. titula magister umjetnosti na Hochschule fűr Musik und darstellende Kunst u Beču
1989. diploma na Muzičkoj akademiji u Zagrebu
RADNO ISKUSTVO
1989-1990. profesor violine na glazbenoj školi Elly Bašić u Zagrebu
1990-1993. član Wiener Kammerphilharmonie iz Beča
1993-1997. član ansambla Zagrebački solisti
1997-2002. koncertni majstor Zagrebačkih solista
2002.-2006. koncertni majstor orkestra HNK Zagreb
1995-danas profesor violine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu
Članstvo u strukovnim organizacijama:
HDGU, HDGP
Stručne nagrade/priznanja:
Nagrada Milka Trnina, orden Danica Hrvatska s likom Marka Marulića, diskografska nagrada Porin
Projekti:
Ciklus gudačkog kvarteta Sebastian u dvorani Lisinski 2002-2019., 17 koncertnih sezona.
Integralne izvedbe svih sonata za glasovir i violinu Ludwiga van Beethovena i F. Schuberta.