Home2022-08-30T00:47:42+02:00

Novi diplomski studij u Splitu na engleskom jeziku – Democracy and Resilience in Modern Society

Categories: Društvo|

Filozofski fakultet u Splitu od rujna 2023. godine kreće s novim programom: Democracy and Resilience in Modern Society  (Demokracija i društvena otpornost suvremene države), koji je samofinancirajući diplomski interdisciplinarni studijski program na engleskom jeziku. Nositelj programa je Filozofski

Delegacija Fakulteta organizacije i informatike (FOI) iz Varaždina u trodnevnom posjetu Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Zürichu

Categories: Aktualno|

Generalni konzul RH u Zürichu, mr. sc. Slobodan Mikac, dipl.iur., tijekom intenzivnog trodnevnog posjeta delegacije FOI-a Švicarskoj Konfederaciji, organizirao je više sastanaka, susreta i posjeta. Delegaciju FOI-a predvodila je prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, dekanica, uz

Go to Top